Med En bra plats™ kan ni erbjuda era medborgare stöd via nätet

En bra plats är ett innovativt tjänstekoncept på nätet där anhöriga får stöd, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar den enskilde kommuninvånarens behov. Samtidigt som kommunen får en lättanvänd portal för samordning av anhörigstöd.
”Som anhörig kan det kännas som att man är helt ensam om sin situation och det kan vara svårt att veta var man ska vända sig.”

Genom En bra plats erbjuder ni:

KONTAKTPERSON
Anhöriga får tillgång till en eller era individanpassade kontakt- personer via nätet.

INFORMATION
Information om kommunens stödverksamhet, föreläsningar och anhöriggrupper. Dessutom får anhöriga relevanta nyheter, forskning och fakta som tillhandahålls av En bra plats™.

SOCIALT NÄTVERK
Ett socialt nätverk som möjliggör kontakt med andra anhöriga i samma situation över hela landet, både vad gäller åldersgrupp och diagnos – utifrån individens önskemål.

TILLGÄNGLIGT ANHÖRIGSTÖD
Kommunens anhörigstöd blir tillgängligt dygnet runt – via dator, surfplatta eller smartphone.
 

© 2022 Nadio